Languages

Search form

  Ahol hiányzik a szeretet, ott nincs igazi élet!

 • Bymartonk
  In
  Jan 27, 2020
  hozzászólás

  EVANGÉLIUM Mt 4,12-23

  Heti gondolat január 26 - február 2.:

  Máté evangéliumának e heti szakaszában (Mt 4,12-23) fellelhető egy ellentétpár: „a halál árnyéka” és amennyek országa”.

  A „halál” szó hallatán mi legtöbbször a biológiai halálra gondolunk. A Szentírásban azonban ennek a szónak sokkal mélyebb és átfogóbb jelentése van. A Szentírás azokról az  élő emberekről beszél, akik élnek ugyan, de lelkükben halottak, mert eltávolodtak a Szeretet Forrásától, Istentől. A „halál árnyéka” a szeretet nélküli élet. Ahol hiányzik a szeretet, ott nincs igazi élet! Lehet ugyan még biológiailag sokáig élni, de ahol nincs szeretet, ott nincs többé bizalom, melegség, emberség, béke és igazságosság. Ahol hiányzik a szeretet, ott a halál uralkodik az ő sokféle arcával. Ahol hiányzik a szeretet, ott megszűnik az életkedv és elveszik az élet értelme. Ott emberek lelkileg és testileg is betegek lesznek. Az egész olyan, mint amikor a virág nem kap elég fényt és vizet, és ennek következményeként megfonnyad, kiszárad és elpusztul.

  A „mennyek országa” pontosan ennek ellentéte. Nem földrajzi fogalom. Az „ég” a Szentírásban Istenre utal. Az igazi élet tele van szeretettel. Ahol Isten van, ott szeretet van. Ahol szeretet van, ott van Isten. Ahol szeretet van, ott virágzik az élet és minden világossá és széppé válik, úgy, ahogy a napraforgó is kinyílik a fény hatására.

  A Máté evangélium szerzője felidézi nekünk azokat a szavakat, amelyeket Izajás próféta megjövendölt és most beteljesednek Jézus fellépése által: Térjetek meg! A mennyek országa közel van! A görög szó a megtérésre a metanoia, ami átgondolást, értelem- és irányváltást, a másképp gondolkodást jelenti. A mennyek országának közelsége azt jelenti: ISTEN VAN ITT, ISTEN VAN KÖZEL és VELÜNK – és BENNÜNK.

  Jézus megtérésre való egykori felhívása ma is ugyanazt jelenti: elfordulni a halál árnyékától és a fény felé irányítani tekintetünket. Vagy másképp fogalmazva: elfordulni a szeretet nélküli élettől és a szeretettel teljes élet felé irányítani tekintetünket, ahogy a napraforgó fordul a Nap felé.

  Megtérésre nemcsak a nagy bűnösöknek, hanem mindenkinek szüksége van. Rengeteg szép példa van a Szentírásban ennek alátámasztására. A tékozló fiú megtérése szép, de a nagyobbik fiúé nem következett még be. Saul megtérése is egyedülálló. Először a bosszú vezette, és gyilkolni akart. Aztán megismeri Jézus szeretetét és megváltozik. Üldözőből lesz üldözött!

  Az önmagával megelégedett, az önelégült ember nem tud megtérni, mert határt szab saját fejlődésének és szeretetben való elmélyülésének. Az ilyen ember veszélyes környezete számára is. Mindig eszembe jut ilyenkor Gisbert Greshake gondolata, amelyet egy lelkigyakorlat alkalmával osztott meg velük: Mindig féltem a tökéletes emberektől, mert ők sohasem irgalmaznak. Teréz anyát arról kérdezték, kinek kellene megváltoznia annak érdekében, hogy jobb legyen a világ? Azt felelte: én, te és mindenki!

  A nép, amely sötétségben élt, nagy világosságot lát. A Világ Világossága bevilágítja újra szívünket, hogy megértsük a lényeget: a világosság legyőzi a sötétséget. Minden esetben! Persze, ha igazi a világosság!

  Sajgó Balázs