Felzárkóztató és foglalkoztató tevékenységek hátrányos helyzetű gyerekeknek - Gyulafehérvári Caritas

Languages

Search form

  Felzárkóztató és foglalkoztató tevékenységek hátrányos helyzetű gyerekeknek

 • 2019. December 10.
  0 hozzászólás

  A Gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztató központja keretében immár hét éve zajlik Marosszentgyörgyön és Csejden integrációs program a helyi hátrányos helyzetű gyerekek részére. A tevékenység sikerét és népszerűségét az is bizonyítja, hogy a 2019-es évben összesen 165 gyereket láttunk el az óvodás és előkészítő-negyedik osztályos gyerekek körében.

  A „Hand in Hand” Nappali Központ fölzárkóztató iskola utáni oktatásának célja és eredménye, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra is képes fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Lehetővé teszi a korábban kialakult tudás béli és szociális hátrányok felszámolását. A fölzárkóztatás célja a tanulókban a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási döntés megalapozása, a szakmatanuláshoz szükséges általános ismeretek elsajátíttatása, az alapkészségek és képességek fejlesztése, a tanulók élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban és a munkában.

  A célok megvalósítása a nevelés előtérbe helyezését igényli, alapvető fontosságú, hogy a szabálykövető magatartás kialakítása, a képességek fejlesztése, a szakképzés előkészítése és az általános műveltség ismeretanyagának elsajátítása egymással összehangoltan folyjék. A kerettanterveink alapján elsősorban a szocializációhoz és a munkatevékenységhez szükséges tudás megszerzését, képességek és készségek fejlesztését szolgálják, ezért a tananyag feldolgozása nem a tananyag „leadását”, hanem a tanulók cselekvő részvételét igényli; mintegy differenciált tanulásszervezés történik. Ezen kívül fontos szerepet kap a családdal, szülőkkel, tanítókkal, óvónőkkel való szoros kapcsolat. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolába induló gyerekekre, így számukra egyéni fejlesztést alkalmazunk, melyet a multidiszciplináris csapat tervez meg és vitelez ki.

  A tevékenységet a Bethlen Gábor Alap támogatta.

  SZÓLJON HOZZÁ

  0 Hozzászólás