Languages

Search form

  Isten egyformán szeret? Nem. Személyesen.

 • Bymartonk
  In
  Apr 23, 2018
  hozzászólás

  EVANGÉLIUM Jn 10, 10-19

  Heti gondolat április 23-29.:

  Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a Jó Pásztor képéhez, egy látszólagos ellentmondást kell feloldanunk. E szövegrész előtt Jézus azt mondja, hogy Ő az Ajtó a juhok számára. Hogy lehet egyszerre Ajtó és Pásztor? Nem ellentmondás?

  Egyik nem zárja ki a másikat, még akkor sem, ha úgy hangzik. Abban az időben este egy karámszerűségbe terelgette a juhokat a pásztor, amely rendszerint kör alakú vagy néha szögletes volt, de ajtaja nem volt, csak egy nyílás. Az est közeledtével, a pásztor a nyílás elé állt, pásztorbotját keresztbetette úgy, hogy a juhoknak egyenként kellett átbújniuk alatta. Így tudta megszámlálni őket, s így azt is észrevette, ha valamelyiknek baja van. Miután minden juhocskáját bent tudta, belülről a karám nyílása elé feküdt keresztbe. Tehát a szó szoros értelmében, csak rajta keresztül lehetett ki- és bemenni. Így valóban ő volt a karám élő ajtaja. Jézus ezt a szép képet magára vonatkoztatja, és ez a kiindulópont fontos ahhoz, hogy valóban jól értsük a Jó Pásztor képét!

  Ebből az is kiderül, hogy tulajdonképpen SZEMÉLYESEN FIGYEL MINDENKIRE. Isten egyformán szeret? Nem. Személyesen. Az „egyforma” túl általános. A személyes szeretet kifejezőbb! Amúgy sincs mindig egyformán szükségünk a szeretetre, az odafigyelésre. Amikor valaki beteg egy családban, akkor ő nagyobb odafigyelést igényel, mint egyébként. Milyen jó tudni, hogy a jó Pásztor SZEMÉLYESEN SZERET.

  Sok út vezet Istenhez, de azok sokszor hosszak. A legrövidebb és legegyszerűbb az, amit Jézus már kétezer év óta mutat. Annyi mindent, annyi utat ki kell próbálnunk, hogy rádöbbenjünk: azok az utak is az EGYETLEN ÚT FELÉ VEZETNEK. Azért kizárólag Ő A PÁSZTOR, mert AZ ATYA Benne mutatkozik meg: „Aki engem lát, látja az Atyát is”(Jn 14,9). Az a kérdés, hogy ha tényleg kereszténynek nevezzük magunkat, akkor miért kell nekünk tapogatóznunk a sötétben, mikor a világosság, a nyilvánvaló adott. Az Atya megmutatta a Fiúban, hogy ki az Isten. Isten keresett meg minket a Fiúban, MINDEN MEG VAN MUTATVA. Miért nem akarunk bízni, személyes kapcsolatba kerülni Vele, Aki név szerint ismer és személyesen szeret?

  Jó Pásztor és Hivatások Vasárnapján hajlamosak vagyunk csak a szolgálati papságra, lelkipásztorokra gondolni. Nyilván, fontos ez is, de aligha figyelünk fel arra, hogy mindenki a maga háza táján őre kell legyen a rábízottaknak,  a kiválasztottak feladata ugyanis, hogy másokat ráébresszenek kiválasztottságukra! Szülők, tanárok, elkötelezett férfiak és nők bármilyen foglalkozásban – lehetnek jó pásztorai, őrei a rájuk bízottaknak, amennyiben AZ EGYETLEN JÓ PÁSZTORRA irányítják figyelmünket.

  Legyünk őrzői azoknak, akikkel együtt élünk!

  Te kire vigyázol? Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! smiley

  (Sajgó Balázs)