Languages

Search form

  Heti útravaló

 • Bymolnarj
  In
  Mar 14, 2016
  hozzászólás

  EVANGÉLIUM Jn 8,1-11

  Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
  Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
  Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”
  „Senki, Uram” – felelte az asszony.
  Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”

  Heti gondolat - 2016. március 14-20.:

  A bűnös asszonyt meg akarják kövezni azok, akik rajtakapták őt házasságtörésen. A törvény hűséges védelmezői, a vallásukat hibátlanul gyakorló ügyes fiúk, akik önáltatásban és szeretet nélkül élnek. Nemcsak szeretet nélkül, hanem annak hiányában is, hiszen akinek nagyon hiányzik a szeretet, az a vallás nevében mindenkit elpusztítana maga körül.
  Amíg nem jutunk el arra a pontra, hogy tényleg igazán és őszintén sírásra fakadjunk bűneink miatt, addig nem tapasztaltuk meg Isten irgalmát. Addig bizony még felszínes a vallásosságunk és inkább hasonlítunk ezen evangéliumi rész törvénytisztelőihez, mint a bűnös asszonyhoz, akihez lehajol az Isten.

  Mindig elgondolkodok a gonoszság határtalanságán. És egyre inkább érzem, hogy a gonoszság „határtalanságának” azért mégiscsak van határa: Isten irgalma. A hozzánk lehajló, bűneinket porba író Isten felemel minket!
  Ebben a részben különösen érdekesnek mutatkozik a gonosz „leleményessége”, hiszen nem a bűnös asszony áll annyira az érdeklődés középpontjában, mint Jézus, hiszen őt figyelik, „lesik”, hogyan ejthetik csapdába… Ha irgalmas, akkor azzal fogják vádolni, nem tartja be a mózesi törvényeket, amelyek szerint megkövezés jár a házasságtörésért. Ha pedig betartja a mózesi törvényeket, akkor a sokat hangoztatott irgalmasságot nem gyakorolja, tehát ellentmond önmagának. Szegény farizeusok, már megint az ördög csapdájába kerültek, éspedig azért, mert nincs a szívükben elegendő szeretet – ezért a törvény görcsös megtartásába kapaszkodnak… S ma ők is esély kapnak – mi is -  esélyt kapunk újra a magunkba szállásra, a gondolkodásra. Valójában mindig kapunk időt a gondolkodásra, csak az a kérdés, hogy élünk-e vele? Sokszor tényleg kényelmesebb mindent elhinni egyből, mint valaminek gondosan, őszinte lelkiismerettel utánajárni! Jézus lehajol és ír a földre. Nem az a lényeg, hogy mit ír, hanem a bűnöshöz hajol le – és felemeli őt. Ez a nagyböjti idő lényeges üzenete!

  Áldott hetet!
  (Sajgó Balázs)

   

  Bymolnarj
  In
  Dec 18, 2015
  hozzászólás

  Carl Gustav Jung volt az a lélekbúvár, aki Sigmund Freud tudatalattiját kiegészítette a kollektív tudatalattival. Ez azt jelenti, hogy az emberekhez olyan, nem tudatos tartalmak tartoznak, amelyeket nem az egyéni élet eseményei töltenek fel. A családi állításoknak talán ez lehet az egyik tudományos alapja. Sokan arra vállalkoznak, hogy megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek vezetésével, családi állításokon, a családi gyökerek gyógyításán részt vegyenek. Az ilyen tapasztalatokkal rendelkezők egy része azt állítja, hogy a közvetlen őseikben történő mély és nagyon leterhelő elakadások oldottak fel bennük a csoportos játék alkalmával. Érdekes, hogy a Bibliában a családi gyökerek mennyire fontosak. Az Ószövetségben találjuk az állítást: „apáitok ették a gyümölcsöt, és fiaitok foga vásott el tőle.” Több megvilágításból is felerősödik az a tény, mely szerint a feldolgozatlan életünk terheit valamilyen szinten továbbadjuk utódainknak. Jó lesz idejében nekifogni a bennünk lévő rendteremtésnek, hogy közvetlen és közvetett utódaink lelkének ne a leterhelést, hanem az Isten áldását tudjuk tovább adni.

  (Sebestyén Ottó)

  Bymolnarj
  In
  Dec 04, 2015
  hozzászólás

  Az emberi lélek mélyén hatalmas erőforrások szunnyadoznak, amelyeket alig ismerünk. Keresztény kultúránk is hosszú évszázadokon keresztül a racionális területet részesítette előnyben az üdvösség keresésének az útján. Az egyház üdvösség-közvetítő szerepe túlhangsúlyozódott, és az Isten útjain való járás többnyire lefokozódott a külső normák teljesítésére.

  Ez a szemlélet elég gyakran még ma is uralkodóban van. Ennek fő oka az egyház félelme, hogy a kontrol kicsúszhat a kezeiből, másrészt annak a félelme, hogy azok a hívek, akik egyéni utakat próbálgatnak tapasztalt spirituális vezetők nélkül, könnyen eltévedhetnek a szellemi világ útvesztőiben. Ezt a lehetőséget ma számtalan „spirituális K.F.T.” ki is használja, és az ezotéria kétes értékű világába behálózza a jó szándékú, de lelkileg félművelt embereket. Jézus jelenléte ezt a bennünk lévő régiót hozza mozgásba, amelynek hatására a szív és a lélek erőforrásai mozgásba jönnek, és nagyon mély hatásokban és annak gyümölcseiben részesítik az embert.

  (Sebestyén Ottó)

  Pages