Rólunk - Gyulafehérvári Caritas

Languages

Search form

  Rólunk

 • Byfejeri
  In
  Feb 12, 2015
  0 hozzászólás
  • Történeti áttekintés

   A Gyulafehérvári Caritas-szervezet közhasznú nonprofit szervezet.

   Caritas – latin szó, jelentése: szeretet. Ezt a kifejezést választotta megnevezésként a katolikus egyház nemzetközi segélyszervezete. Célja világszerte a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy felekezeti hovatartozásuktól.

   1990. február 10-én keltezett, a 467/1990-es számú körlevelében dr. Jakab Antal akkori gyulafehérvári megyéspüspök Caritas Alba Iulia: a gyulafehérvári egyházmegye szeretetszolgálat szervezete címmel elrendelte a szervezet megalapítását. Működéséhez központi és területi koordinációs szervezetek felállítását írta elő. Néhány hónappal később, májusban megtörtént a szervezet törvényszéki bejegyzése 170/PJ/1990-es iktatószámmal, ami szükséges volt ahhoz, hogy a Gyulafehérvári Caritas államilag előírt törvényes keretek között működhessen.

   A kezdeti szakasz után, amikor elsődlegesen az akkoriban Nyugatról áramló segélyek elosztását szerveztük, komoly szerkezeti építkezés következett. Ennek során alakult ki a mai struktúra, amely a főegyházmegye nagy kiterjedésére való tekintettel területi központokat jelent, ahonnan a rászorulók szociális jellegű igényeit felmérik és lehetőség szerint segítik. Ezzel párhuzamosan, a helyi nehézségeket figyelembe véve, egyes területek nagyobb hangsúlyt kaptak, s külön programok, intézmények jöttek létre. A magukra maradt, egyedülálló idősek számára két öregotthon épült, illetve egy nappali foglalkoztatóközpontot hoztunk létre.
   Az ápolásra, gondozásra szorulók számára az otthonukban való ellátásukat lehetővé tevő hálózatot, az otthoni gondozást sikerült kiépíteni. Másutt a szegénység és munkanélküliség a fő gond, azon a vidéken családsegítő programokat, uctagyerekek felkarolását, állami gondozottak gondjait vállalta fel a szervezet. Ismét más területen az emberek rendelkezésére álló földek szakszerű megművelésében nyújt segítséget a szervezet.

   A struktúraépítés szakaszában jelentős segítséget nyújtottak a Gyulafehérvári Caritas partnerei is: a linzi Caritas (Ausztria), a Német Caritas-Szövetség (Freburg, Németország), illetve a trieri Caritas (Németország). Anyagi, erkölcsi és szakmai jellegű támogatásuknak köszönhetően a Gyulafehérvári Caritas mára már Erdély egyik legjelentősebb szociális szervezetévé nőtte ki magát.

   Jelen pillanatban a Gyulafehérvári Caritas Erdély hat megyéjében van jelen komplex szociális programjai révén: Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna és Maros megyében.

   A Gyulafehérvári Caritas-szervezet alapítótagja a Romániai Caritas Konföderációnak, amely a Romániában működő Caritas-szervezetek képviseleteként jött létre 1993-ban. A Romániai Caritas Konföderáció ugyanakkor tagja az Európai Caritas-szervezetnek (Brüsszel), illetve a Caritas Internationalis-szervezetnek (Vatikán).
   2004-ben a Gyulafehérvári Caritas a román törvényes előírások alapján elnyerte a közhasznú szervezeti státust. 2005-ben pedig a Caritas által nyújtott szolgáltatásokat akkreditálta a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium.

    

  • Küldetés és célkitűzések

   A Gyulafehérvári Caritas küldetése a szeretetszolgálat,
   a karitatív lelkület terjesztése és a szociális igazságosság előmozdítása.

   img

   Célkitűzéseink:
   • szociálpolitikai elképzelések kigondolása és előmozdítása, irányzatok támogatása;
   • a szegénységben élő, a társadalom peremére szorult embertársaink reintegrációja, tekintet nélkül azok nemzetiségi, vallási, faji, nemi vagy politikai hovatartozására;
   • a közösség fejlesztése;
   • együttműködés a helyi, megyei és központi hatóságokkal, valamint hazai és külföldi civil szervezetekkel a szociális problémák enyhítése/megoldása érdekében;
   • szakképzett és motivált emberi erőforrások biztosítása;
   • az emberi méltóság visszaadása minden embernek.

  • Stratégiai irányelvek

   Keresztény értékrend

   A szeretet gyakorlását és az embertársak melletti elköteleződést tekintjük életformánknak.

   Minden emberi életet teremtett mivoltából és istenképiségéből kifolyólag értékesnek és egyedinek tartunk.

   Az egyház tanításának hiteles hírnökeként cselekvő módon kiállunk a társadalmi igazságosság mellett.

   Emberközpontú

   Minden tevékenységünk középpontja, értelme és létjogosultsága a szükséget szenvedő ember életminőségének javítása, életének kiteljesedése.

   Következetesen munkálkodunk azon, hogy társadalmi környezetünkben minden ember otthon érezhesse magát.

   Megbecsüljük munkatársainkat, szervezeten belül kiemelt módon ápoljuk a közvetlen emberi kapcsolatokat, az emberi és szakmai kibontakozást.

   Úttörő, Újító, Útkereső

   Éber módon veszünk részt a körülöttünk zajló történésekben.

   Törekszünk arra, hogy a folyamatosan változó környezetben valós szükségletekre életszerű támogatást nyújtsunk.

   Kreatív és innovatív módon törekszünk ötvözni jószándékú emberi indíttatásainkat a szakmai minőséggel.

   Partner, Társ

   Valljuk, hogy az együttműködéssel szemben nem létezik alternatíva.

   Nyitottak vagyunk minden olyan szervezettel vagy személlyel való együttműködésre, amely értékrendjében és törekvéseiben összhangban van értékrendünkkel és törekvéseinkkel.

   Partneri vállalásainkat a megbízhatóság, következetesség és méltányosság jellemzi.

   Reflektív, Önreflektív

   Döntéseinket és cselekedeteinket rendszeresen értékeljük, azok hatásai és következményei szempontjából.

   Minden szervezeti szinten megteremtjük a visszajelzés és korrekció kereteit, lehetőségeit.

  • Vezetőség

   dr. Márton András
   igazgató
   director
   Ludescher László 
   ágazati igazgató
   director
   Péter György 
   ágazati igazgató
   Sajgó Balázs
   lelki igazgató
    
  • Munkatársak

   A Gyulafehérvári Caritas-szervezetnek 2017-ben 610 alkalmazottja volt (ápolók, szakápolók, asszisztensek, szociális munkások, közgazdászok, referensek stb.), akik a szervezet különböző tevékenységi területein tevékenykednek.

   Ahhoz, hogy az alkalmazottak eleget tudjanak tenni a munkájukkal járó elvárásoknak és a társadalom által támasztott kihívásoknak, a Caritas különös hangsúlyt helyez a munkatársak szakmai képzésére és továbbképzésére, biztosítván számukra – különböző képzések, szemináriumok, praktikumok révén – a szakmai fejlődés és előrelépés lehetőségét.

  • Organigram