Languages

Search form

  KI-ÚT: Konzultációs program szenvedélybetegeknek

  Címkék: 
  hozzászólás

  A szenvedélybetegségek (szer- és viselkedésfüggőségek) széles körben elterjedtek a társadalmunkban. Bárki függővé válhat, nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól, a társadalomban betöltött szereptől függetlenül. A betegség nem válogat. Nincs olyan ember, aki közvetetten vagy közvetve ne lenne érintve a szenvedélybetegség problémájában. A betegséghez nagymértékű szégyen társul, ami miatt nagyon sok szenvedélybeteg és hozzátartozó nem mer segítséget kérni, pedig minden családtagnak elérhető a segítség, hisz mindenki szenved ebben a helyzetben. 

  Fontosnak látjuk a megelőzést is, az egészség támogatását, az egészségtudatos életvitel segítését. 
  A programunk a segítő háló egyik fontos és elengedhetetlen összetevője, mely lehetőséget nyújt a megelőzésre és arra, hogy a szenvedélybetegek és hozzátartozóik gyógyulhassanak.

  A program célja: A kiegyensúlyozott és egészségtudatos életszemlélet és életvitel megtalálása vagy helyreállítása a szenvedélybetegség által veszélyeztetettek, a betegségben szenvedők és azok családtagjai számára. Célunk azáltal valósul meg, hogy a függőségek által veszélyeztetettek számára megelőző foglalkozásokat, a függőségben szenvedőknek és családtagjaik számára a gyógyulást segítő programokat nyújtunk:

  Interaktív előadások: A rohanó mindennapok során kevésszer állnak meg az emberek és szakítanak időt önmagukra, arra hogy megtapasztalják a közösségi lét előnyeit, hogy gondolataikat megosszák, elmondhassák véleményüket e egy adott téma kapcsán. Az előadások során a résztvevők hiteles információkat kaphatnak, megoszthatják tapasztalataikat, elmélyíthetik tudásukat, feltehetik kérdéseiket a megelőzés és függőségek témakörök kapcsán.

  Prevenció/Megelőzés: A prevenció célja  egészséges életszemlélet kialakítása az V-XII osztályos gyerekek életében, ugyanakkor esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív és életigenlő, egészségközpontú életstílus kialakítására. Az egészséges életmódra nevelés egy összetett folyamat, mely a testi, -és lelki egészség fejlesztését is magában foglalja. A megelőző tevékenységek  az életminőség javítása, a viselkedés, a kapcsolatok, az életstílus, a környezet és az egészség tudatos formálásán keresztül valósul meg.

  Segítő beszélgetés szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak: A test sebgyógyító képességéhez hasonlóan, minden ember rendelkezik olyan belsőerőkkel, melyeket képes felhasználni a megbomlott lelki egyensúlya helyreállításhoz. A segítő beszélgetés célja a szenvedélybetegség hatására kialakult életmód változtatásának ösztönzése, támogatása, személyes erőforrások és célok megtalálása, a gyógyulás segítése. Az első lépés után nagyon fontosak a további beszélgetések, az önsegítő csoportban való részvétel, a test-lelki fejlődésért, gyógyulásért.

  Önsegítő csoport: Az önsegítés alapja a nyílt beszélgetés és a találkozás. A csoporttagok egymást támogatják az elért józanság, vagy az élet felépítésének útján. A csoportban lezajló bizalmas beszélgetés által a csoporttag képessé válik arra, hogy megismerje önmagát, felfedezze saját képességeit, erőforrásait az önsegítésre. A csoporttagok nyíltan beszélnek magukról, sikereikről, problémáikról és gondjaikról, és ilyen módon megtapasztalják, hogyan talált más csoporttag kiutat a szenvedélybetegségből. A csoport nyitott az új tagokra, és minden csoporttag maga dönti el, mennyi ideig akarja látogatni a csoportot.

  Lelkigyakorlatok: A lelkigyakorlatok a gyógyulás folyamán az ember spirituális dimenzióját vonják be a folyamatba.  A tapasztalat szerint egy ilyen közösségben a személyes tapasztalatok megosztásának lehetősége felébreszti a vágyat az újrakezdésre. Mások felépülését látva remény támad bennük, hogy „ha másnak sikerült, nekem miért ne sikerülhetne.” A hitben való élet, a felélesztett vagy újra megtalált személyes istenkapcsolat sok résztvevőnek hozott változást az életében: elhagyták az alkoholt, visszataláltak családjukhoz, munkahelyükre, és közben közösségre leltek. A lelkigyakorlatok alapja az elfogadás, befogadás, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre.

  Lelki napok: Célja a lelkigyakorlatokon és a csoportokban kialakult közösség lelki töltekezésének segítése, az önmagukkal való szeretetteljes kapcsolat építése, valamint a felépülési folyamat támogatása és segítése.

  Közösségi, szabadidős programok: Kirándulásokat, közösségi programokat, karácsonyi ünnepeket szervezünk. Ezen programjaink segítenek abban is, hogy a szenvedélybetegek és hozzátartozók megtapasztalják, hogyan lehet józanul, szermentesen, felszabadultan szórakozni, ünnepelni. 
  A szenvedélybeteg emberek számára fontos a szabadidő hasznos eltöltésének megtanulása.

  Szenvedélybetegeket és hozzátartozókat egyaránt szeretettel várunk a rendszeresen működő önsegítő csoportjainkba:
  Gyergyószentmiklóson minden hónap második és negyedik szerdáján 18 órától a Márton Áron utca 22. szám alatt;
  Székelyudvarhelyen minden hónap első és harmadik keddjén 17 órától a Kossuth Lajos utca 18. szám alatt.

  Elérhetőségek: Bármilyen kérdéssel forduljanak bátran Mezei Hajnal kolleganőnkhöz a 0737-300.980-as telefonszámon, vagy a hajnal.mezei@caritas-ab.ro e-mail címen!

  References

  Kapcsolat

  Kapcsolattartó személy: 
  Mezei Hajnal
  Telefonszám: 
  0737-300.980