Languages

Search form

  Integrációs program romáknak

 • 2015. Április 16.
  hozzászólás

  Hetedik alkalommal szervezte meg az Amenkha Roma Egyesület a Roma Napot Sepsiszentgyörgyön, a roma kultúrát népszerűsítő világnap alkalmából.  A esemény megszervezését Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Máltai Segélyszolgálat és a Gyulafehérvári Caritas támogatta.

  2015. Április 1.
  hozzászólás
  Roma nap Székelyudvarhelyen

  Immár másodszor szervezzünk Roma napot Székelyudvarhelyen. Április 9-én várunk mindenkit, aki velünk szeretné ünnepelni roma kultúrát.

  2015. Április 1.
  hozzászólás

  Március 31-én, délután 16-18 óra között 13 szervezet és közösség közreműködésével került megszervezésre a III. Nagyböjti Szeretetmorzsa.

  hozzászólás

  Célunk a sepsiszentgyörgyi roma fiatalok önálló életre való felkészítése, lehetővé tenni számukra, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket és éljenek azokkal a lehetőségekkel, melyek a felelősségteljes, kiegyensúlyozott egészséges élethez szükségesek. Emellett fejlesztjük a fiatalok önismeretét, önmenedzselési, kapcsolatteremtési, kommunikációs képességeit. Segítjük szakmai elköteleződésüket, az oktatási és/vagy szakmai képzések rendszerébe való visszajuttatásukat, vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket.


  hozzászólás

  Célkitűzésünk támogatni a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Általános Iskola roma diákjainak az iskolai oktatási tevékenységbe való bekapcsolódását, megelőzve vagy legalábbis mérsékelve e diákok körében tapasztalható nagyfokú iskolaelhagyást.


  Bylorinczi
  In
  Mar 04, 2015
  hozzászólás

  A szociális integráció növelése, a kultúrák közti kapcsolatok építése a Hand in hand (Kéz a kézben) Marosszentgyörgyön elnevezésű projekt célja.

  Hungarian
  hozzászólás

  A romák több szempontból is hátrányos helyzetű népcsoportként definiálhatóak, akiket a társadalom rutinszerűen megbélyegez. A romákkal szembeni negatív jellegű viszonyulásmód az iskolában, a munkahelyen, vagy akár a közigazgatásban is jelen van.

  Támogatásuk során szem előtt tartjuk szükségleteiket és az erőforrásaikra próbálunk alapozni. Roma embertársainknak szüksége van arra, hogy megerősítsük őket a személyes erejükben való hitben, valamint segítsük identitásuk megtalálását és felvállalását úgy, hogy közben beilleszkedjenek a helyi és regionális közösségekbe, kultúrába.


  2015. Február 5.
  hozzászólás
  Fókuszcsoport a szociokulturális helyzetről

  A Gyulafehérvári Caritas "Hand in Hand - Marosszentgyörgyön" projekt keretében tervezett kutatási szakasz befejeződött és kezdetét vette az eredmények kiértékelése, illetve egy akcióterv kidolgozása.

  2014. December 22.
  hozzászólás
  Karácsonyfa minden ága, csillog-villog, csupa drága...

  Csendült az ének, és minden gyermek szemében ott ragyogott az ünnep. Valami közeledik…

  2015. Május 20.
  hozzászólás

  Megérkezett december, a hó, és ezzel együtt kezdetét vette az ünnepi várakozás. Székelyudvarhelyen a Budvár negyedben ismét dalra fakadt valamennyi kis és nagy gyermek.

  Pages