Languages

Search form

  Plus

 • Bypallr
  In
  Jul 25, 2016
  hozzászólás

  Frissítés!

  A projekt megtakarításaiból ismét sikeresen meghosszabítottuk a projekt időtartamát 2017. január 31-ig! 

  Megtakarítások felhasználásának kérvényezése után újabb három hónappal hosszabbodik a projekt időtarta, ezalatt folytatjuk az eddigi tevékenységeinket, valamint néhány újabb aktivitás is helyet kap:

  - tapasztalatcsere a három település szociális intervenciójának elősegítése érdekében;

  - tematikus interkulturális programok gyerekeknek Mezőpaniton;

  - tematikus "Családi Napok" Siménfalván;

  - egy after-school típusú projekt megvalósítása 24 gyerek számára az Ozsdolai hátrányos helyzetű közösségből. 

   

  A "United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért" c. projekt tevékenységei folytatódnak a társadalmi kirekesztődés megelőzése, a hátrányos helyzetű csoportok, a gyerekek és fiatalok társadalmi inklúziója érdekében, beleértve a roma közösségeket is Maros, Hargita és Kovászna megyékben a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztése által 2016. május 1. –  október 31. között az Európai Gazdasági Térség (EGT) 2009-2014 közötti Finanszírozási Mechanizmus RO10 – CORAI programjának PLUS lehetősége révén.