Languages

Search form

  United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate

 • Bypallr
  In
  Nov 27, 2015
  comentarii

  Scopul proiectului este sprijinirea combaterii fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor şi tinerilor în comunităţile din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, inclusiv în rândul comunităţilor de romi, dezvoltând infrastructura socială instituţională regională în domeniul incluziunii sociale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Determinarea situaţiei din punctul de vedere al riscului de marginalizare socială a unităţilor administrativ–teritoriale din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna prin realizarea unei cartografieri sociale multidimensionale ale acestora.
  • Crearea şi coordonarea funcţionării a unei reţele regionale şi a 6 reţele judeţene (câte 2 pe judeţ) instituţionale operaţionale în domeniul incluziunii sociale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, selectarea a 21 autorităţi publice locale marginalizate şi implicarea lor în activităţi pentru cunoaşterea unor bune practici în domeniul incluziunii sociale şi a unui curs de instruire în domeniu.
  • Creşterea capacităţii a 3 autorităţi publice locale marginalizate din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna în domeniul incluziunii sociale, cu accent pe accesul copiilor şi tinerilor la serviciile adecvate şi sensibile nevoilor lor, prin implementarea a unei intervenţii sociale care include realizarea de anchete sociologice de analiză profundă a situaţiei sociale şi economice, facilitare instituţională şi comunitară, elaborare de strategii şi planuri de acţiune, respectiv realizarea unui portofoliu de proiecte integrate care ulterior vor facilita accesul la posibile surse de finanţare.

  Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentanţi şi specialişti ai entităţilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai sectorului privat, ai unor grupuri locale de iniţiativă şi ai unor asociaţii profesionale. De asemenea, vor beneficia în mod direct şi persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, respectiv voluntari locali din cele 3 localităţi selectate pentru intervenţia socială, astfel numărul total al beneficiarilor proiectului este de 340 persoane.

  Proiectul este implementat în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, cele 21 autorităţi publice locale beneficiare de activităţile reţelelor instituţionale operaţionale judeţene, a cursului de instruire şi a schimbului de bune practici, respectiv cele 3 autorităţi publice locale beneficiare de intervenţia socială propriu zisă fiind selectate pe parcursul proiectului pe baza unor criterii precum motivaţia pentru schimbarea situaţiei, vulnerabilitate/sărăcie, prezenţa minimă/medie a actorilor de dezvoltare (ONG, IMM), existenţa comunităţilor marginalizate (inclusiv comunităţi de romi).

  Durata proiectului este de 21 luni, fiind implementat în perioada mai 2015 – ianuarie 2017.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.756.996,00 lei, valoarea cofinanţării fiind de 175.699,60 lei.

  Partenerii: Universitatea Babeş-Bolyai, DGASPC Mureş, DGASPC Harghita, DGASPC Covasna şi Caritas Norvegia.