Languages

Search form

  Cumparari directe - Furnizare de articole de hartie

 • Bymartonk
  In
  Nov 13, 2017
  comentarii

  Anunt publicitate numarul 136996
  Asociatia ,,Caritas - Asistenta Sociala" Filiala Organizatiei Caritas Alba Iulia
  Adresa postala:  Piata Trandafirilor nr. 61, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540053, Romania, Punct(e) de contact: László - Dénes Nemes, Tel. +40 265250191, Email: laszlo.nemes@caritas-ab.ro, Fax: +40 265250191, Adresa internet (URL): www.caritas-ab.ro

  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe

  Tip contract: Furnizare

  Denumirea achizitie: Furnizare de articole de hartie

  CPV: 30199000-0-Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)

  Descrierea contractului: 10 topuri Hârtie xerox A4 ,80gr/mp , 500coli/top - Format A4, gramaj 80 gr/mp, mod de ambalare 500 coli/top, dimensiune 210x297mm, grad de alb peste 98%, opacitate foarte buna, se utilizeaza pentru copiatoare, imprimante cu laser si inkjet cu toner sau cartus negru si color, 5 cutii Hartie xerox A4 color - Format A4, gramaj 80 gr/mp, 5 culori intense, 500 coli/set se utilizeaza pentru copiatoare, imprimante cu laser si inkjet cu toner sau cartus negru si color

  Valoarea estimata fara TVA: 125.00 RON

  Conditii contract: cu livrare de la data comenzii pana la 23.11.2017. Cheltuielile de manipulare, incarcare si transport si alte cheltuieli ocazionate de furnizarea produselor vor fi suportate de furnizor. Livrare: gratuit la adresa P-ta Sf. Augustin nr. 1 - 4, Miercurea Ciuc. Plata facturii se va face prin OP/Virament in termen de 30 de zile de la acceptarea facturii.

  Conditii participare: Ofertele semnate si stampilate se transmit prin e-mail la adresa laszlo.nemes@caritas-ab.ro sau fax la nr 0265250191, pana la orele 14.00 a zilei de 20 noiembrie 2017. Se solicita inscrierea numarului anuntului publicat pe SEAP pe oferta trimisa. Se solicita oferta pentru toate produsele si intreaga cantitate solicitata. Limba de redactare a ofertei: limba romana.

  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut (al ofertei totale, nu pretul cel mai mic al produsului unitar/reper

  Termen limita primire oferte: 20.11.2017
  Informatii suplimentare: Informatii suplimentare si documentatia se obtine la sediul asociatiei, sau prin e-mail: laszlo.nemes@caritas-ab.ro, tel: 0735735135. Finalizarea achizitiei se va realiza in SEAP, operatorul economic desemnat câstigator avand obligatia de a publica produsele (obiectul achizitiei) in catalogul electronic SEAP in termen de 3 zile de la comunicare. Prezentul anunt nu reprezinta o obligatie de cumparare din partea noastra, decat dupa transmiterea unei comunicari din partea achizitorului in acest sens.

  Documentatie >>>>

  Language: 
  English