Languages

Search form

  Mi a különbség Simon zelóta és Jézus között? Melyik az igazi Messiás?

 • Bymartonk
  In
  Feb 24, 2020
  comentarii

  Heti gondolat február 23-29.:

  A zsidóság többször is megkísérelte, hogy megszabaduljon a Római Birodalom igájától. Volt néhány kisebb győzelmük is a római légiókkal szemben, de mindig egy nagyobb vereséggel zárultak a harcok. Ilyen vereséget szenvedtek például Kr. u. 70-ben, amikor Vespasianus császár és fia, Titus, kétszer végigvonulva Izraelen, úgy elpusztították Jeruzsálemet, hogy ott valóban kő kövön nem maradt.

  Ezután Traianus lett a császár, majd Hadrianus, aki ellen újra fellázadt a zsidóság. Éppen ezért 132-ben Kr. u. újra egy nagy zsidó lázadás tört ki, amelynek élén egy Simon nevű zelótavezér állt. Ismét nagy volt a zsidók lelkesedése, mert ismét sikerült a római légiókat kiverni Izraelből. Izraelnek az ekkor legjelentősebb tanítója, prófétája, Akiba ben Joszef rabbi nem szamárháton, hanem lóháton, dicsőségben belovagoló Simon előtt ledobja köpenyét, és a Tórából vett idézettel fogadja a győztes hadvezért: „Csillag származik Jákobból és királyi pálca Izraelből… és megsemmisíti ellenségeit (Lev 24,17). Íme, a népe által elfogadott nagy próféta messiássá kiáltja ki a zelótavezért.

  Mi keresztények, egy teljesen más messiás-képpel találkozunk Krisztus személyében…

  Mi a különbség Simon zelóta és Jézus között? Melyik az igazi Messiás? Bar Kochba (a Csillag Fia), a zelóta Simon vezér, aki aztán elpusztul az ellenséggel szembeni harcban – vagy Ő, Aki azt mondta: szeresd ellenségeid?

  Kétféle messiás fogalom létezik:

  1. Az egyik, amelyik úgy gondolja, hogy változtasd meg a külső körülményeket, és az ember meg fog változni. Akkor minden jó lesz. Ha népünk végre más körülmények között fog élni – ígérték mindig a „politikai messiások” – ha fizikailag szabadok leszünk, sőt mi több: fogjuk uralni a Római Birodalmat, akkor mi mások leszünk. Nos, igen, mások lettek: halottak, menekültek, rabszolgák.
  2. A másik, aki úgy gondolja, hogy nem a körülményeket, hanem az embert belülről kell megváltoztatni és a megváltozott embertől várja, hogy megváltoztassa belsejével, a lelkébe befogadott krisztusi Lélekkel a környezetét.

  A mennyei Atya felragyogtatja arcát jókra és gonoszokra egyaránt. Ezért tökéletes az Ő szeretete és ezt tanítja Jézus nekünk, mindenkori tanítványainak. Gyűlölettel még nem ment előbbre a világ…
  Az ellenségszeretet nem csiklandozza ínyünket, de addig nem is nevezhetjük magunkat kereszténynek, amíg gyűlölet vezérel minket, amíg hagyjuk és engedjük, hogy a Gonoszlélek irányítson a Szentlélek helyett.
  Jézus a kereszten ellenségeiért imádkozik. Eredmény: a római százados vallomása – „ez valóban Isten Fia volt.” István vértanú az őt megkövezőkért ugyanígy imádkozik. Eredmény: Saul megtérése, akiből a népek apostola, a nagy keresztény, Pál apostol lesz.

  Sorolhatnánk a példákat. Egy bizonyos: gyűlölet gyűlöletet szül, és nem lesz jobb a világ, ahogy Izrael országának története is igazolja. A szeretet viszont szeretet szül.

  A gondolatok és érzések bennünk születnek. A mi felelősségünk, hogy melyiknek engedünk nagyobb teret. Amelyiknek teret engedünk, olyan lesz a világunk: először a belső világunk, amely aztán észrevétlenül kihat a külsőre is. A döntés rajtunk áll! Áldott hetet!

  Sajgó Balázs