Languages

Search form

  Az információ ugyanis még nem transzformáció

 • Bymartonk
  In
  Apr 27, 2020
  comentarii

  EVANGÉLIUM Lk 24,13-35

  Heti útravaló április 26 – május 2.:

  Az emmauszi tanítványokban is az az elképzelés élt, hogy Jézus majd felszabadítja őket az idegen uralomtól. A megváltást kívülről várták, pedig az belül történik. Ezért Jézus halála megtörte őket, és úgy beszélnek róla az úton, mint egy eset. Jézus számukra egy „esett eset”.              

  Amíg Jézus számomra egy eset, az életem könnyen lehet „baleset”! Amíg a megváltást, a szabadítást kívülről várom, addig Jézus számomra is egy eset marad, és LÉTE még nem egzisztenciális része életemnek.
  Szükséges tudnom Jézusról, fontos az információszerzés, de ha ezen a szinten maradok és csak csodálója leszek Neki, akkor számomra még nem támadt fel. Az információ ugyanis – Richard Rohr ferences szerzetes és író szavával – még nem transzformáció.
  A megváltás belülről történik. Az átalakulás, az átváltozás folyamat, amely az élő megtapasztalással kezdődik: amikor megnyílik a szem, a belső szem, és másként látom ugyanazt.

  Amikor az emmauszi tanítványok szeme megnyílik, az evangélium olyan kifejezést használ, ami a kisbabák szemének megnyílására utal. Ennek fényében érthető, hogy sokkal többről van itt szó, mint a szem kinyitásáról.

  A szem kinyílása ÚJ KEZDETET, ÚJJÁSZÜLETÉST, FELTÁMADÁST jelent!
  Elmúlt vasárnapi útravalómban utaltam arra, hogy ne féljünk és legyünk nyitottak, mert még van 43 nap. A húsvét liturgikus ünneplésére gondoltam. A szem megnyílása Pünkösd után is megtörténhet. Bármikor!
  Csak legyek nyitott – és Ő majd megnyitja szememet!

  Áldott Hetet!

  Sajgó Balázs
  Lelki igazgató