Languages

Search form

  O șansă pentru un viitor mai bun

 • Bypallr
  In
  Jun 17, 2015
  comentarii

  ff

  Sfaturi, idei:

  Experienţele:

  Experineţele psihopedagogului Botos Noémi

  Experienţele lui Nagy László, asistent social

  Ştirile:

  Mai mult: Situaţia socială a populaţiei din zona Tîrnava Mică 

  • Rezultatele intermediare ale proiectului aici.

  • Prezentaţia folosită la evenimentul organizat pentru prezentarea materialului informativ şi rezultatele intermediare: PPT 

  • Am elaborat un material informativ cu sfaturi, idei pentru părinţi şi cadre didactice:

  Poze: Sfaturi, idei pentru părinţi şi cadre didactice

  • În perioada mai-august un impact major asupra beneficiarilor au avut şi activităţile de corepetare prin care s-a urmărit alfabetizarea, mentoratul şcolar, consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru prevenirea abandonului şcolar. Aceste intervenţii au fost conduşi de specialişti: psihologi, asistenţi sociali, psihopedagogi speciali, pedagogi sociali, în funcţie de problematică.

  Mai mult despre: Rezultate intermediare

   

  Despre proiect:

  Conform unui studiu din 2014 în România, peste 50% din copii sunt expuși riscului sărăciei și a excluziunii sociale. Acest lucru de multe ori este cauzat de probleme financiare, sărăcie, nepăsarea părinților sau lipsa condițiilor care permit copilului să meargă la școală. Prin urmare, scopul proiectului este să ofere șansă copiilor în situații de dificultate și totodată asistență psiho-socială atât pentru copii, cât și pentru părinți, respectiv pentru cadre didactice din mediul rural.

  Problemele financiare, lipsa condițiilor dar și nepăsarea părinților conduce la riscul de abandon școlar, absenteism ridicat, precum și la eșecul școlar. Aceste probleme generează o serie de alte probleme psiho-sociale, comportamente indezirabile, competențe și abilități deficitare, care vor pune amprenta asupra calității vieții copilului și vor influența negativ dezvoltarea lui, conducând la excluziune socială.

  Discuțiile cu liderii, persoanele responsabile, cadrele didactice, și asistenții sociali din localitățile BălăușeriFântâneleSângeorgiu de Pădure și Ghindari confirmă cele sus menționate. Prin urmare, scopul principal al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii sociale și de bază și furnizarea acestora pentru copii aflați în situații de dificultate, urmărind prevenirea excluziunii sociale din comunele respective.

  Vrem să oferim șansă copiilor în situații de dificultate cu vârste între 6-14 ani și totodată asistență psiho-socială prin seminare de formare individuale și în grup atât pentru copii, cât și pentru părinți, respectiv pentru cadre didactice. Aceste activități sunt planificate de către specialiștii Asociației Caritas Alba Iulia (psiholog, pedagog social, asistent social, psihopedagog, sociolog) în colaborare permanentă cu liderii instituțiilor educaționale a celor patru comune. Sediile serviciilor de asistență vor fi puse la dispoziția proiectului în mod gratuit de către consiliile locale, iar instalarea centrelor sociale sunt asigurate din fondul proiectului.

  Partea importantă a proiectului este fundamentarea unei incluziuni sociale prin elaborarea și adaptarea unei strategii sociale locale, respectiv a unui plan de acțiune în domeniu, implicând participanții domeniului social, educațional, sanitar, reprezentanții autorităților publice precum și membrii comunității în procesul de elaborare nu numai pe perioada celor 14 luni de proiect, cât și minim 5 ani după finalizarea proiectului.

  cdasLansare proiect, Sângeorgiu de Pădure 06.05.2015

  Principalele activități în cadrul proiectului:

   Realizarea și dotarea celor patru centre sociale în localitățile Bălăușeri, Fântânele, Sângeorgiu de Pădure și Ghindari;
   Furnizarea serviciilor sociale individuale în funcție de nevoile beneficiarilor:
  - consiliere psiho-socială, informare și consiliere socială și asistență psiho-socială individuală și familială oferită copiilor cu vârstă între 6-14 ani și familiile acestora aflați în situații de dificultate,
  - serviciile sociale acordate în grup, terapie ocupațională, programe de prevenție și de educare nonformală, activități de corepetare și meditații, etc.;
   Organizarea de workshopuri tematice pentru părinți;
   Curs de metodologie pentru cadre didactice;
   Campanie de sensibilizare privind bunăstarea copiilor;
   Realizarea unui studiu de analiză locală urmărită de o strategie sociale și un plan de acțiune.

  Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 117.370 euro.
  Durata proiectului și perioada de implementare: 14 luni.
  Parteneri: Primăria Bălăușeri, Primăria Fântânele, Primăria Sângeorgiu de Pădure, Primăria Ghindari.

  Contact:
  Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Socială
  Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61,
  Telefon: +40 730-013.938
  Persoană de contact: Pápay Kamilla, manager RP
  Tel.: 0721-276.801,  E-mail: kamilla.papay@caritas-ab.ro

   

   

  Evenimente de inaugurare a centrelor sociale din Sângeorgiu de Pădure, Bălăuşeri, Fântânele şi Trei Sate (comuna Ghindari)

  Evenimente de inaugurare a centrelor sociale au avut loc:

  1. Sângeorgiu de Pădure la Grupul Şcolar „Sfântul Gheorghe“, în data de 8 iunie 2015 de la ora 13,00. La ceremonia de deschidere a centrului social a participat și a vorbit:
  Csibi Attila Zoltán, primarul orașului Sângeorgiu de Pădure
  Tóth Domokos, directorul grupului şcolar „Sfântu Gheorghe”
  Ludescher László, director departament, Caritas Alba Iulia
   
  2. Bălăuşeri la Grădiniţă, în date de 15 iunie de la ora 13,00. La ceremonia de deschidere a centrului social a participat și a vorbit:
  Sagyebó István, primar, Bălăuşeri
  Vajda József, director, şcoală gimnazială „Török János” din Bălăuşeri
  Földvári Tibor, preot, Bălăuşeri
  Székely Ella, consilier educativ, Bălăuşeri
  Ludescher László, director departament, Caritas Alba Iulia
   
  3. Trei Sate (comuna Ghindari) la Şcoala Generală Wesselényi Miklós, în data de 26 iunie de la ora 11,00. La ceremonia de deschidere a centrului social a participat și a vorbit:
  Vass Imre, viceprimar, comuna Ghindart,
  Albert Csilla, directoră, şcoala generală Wesselényi Miklós,
  dr. Márton András, director, Caritas Alba Iulia,
  Ludescher László, director departament, Caritas Alba Iulia

   

  4. Fântânele la Grădiniţă, în data de 29 iunie de la ora 11,00. La ceremonia de deschidere a centrului social a participat și a vorbit:
  Varga József, primar, comuna Fântânele,
  Kovács Zoltán, director, Grădiniţa din Fântânele
  Ludescher László, director departament, Caritas Alba Iulia
  Joó Ibolya, asistent social, Caritas Alba Iulia
  Kulcsár-Rabocskai Levente, pastor reformat

   

  Programul centrelor: zilele lucrătoare între orele 9-11.

  Persoane de contact:

  • Sângeorgiu de Pădure:
  Piaţa Rhedey nr. 5
  Deé Ágnes
  Tel: 0734.888-417
  • Bălăuşeri:
  Strada Principală nr. 52
  Nagy Henriette
  Tel: 0730.013-938
  • Fântânele:
  Strada Principală nr. 160
  Joó Ibolya
  Tel: 0737.633-342
  • Trei Sate (comuna Ghindari):
  Strada Principală nr. 478
  Szabo Attila
  Tel: 0734.888-420

  cz

  Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.