Languages

Search form

  Îngrijirea bolnavilor

 • 15 Iulie 2015
  comentarii
  Intâlnire de planificare strategică a Asociaţiei Naţionale a Infirmierelor

  In perioada 17-19 iunie, Odorheiul Secuiesc a găzduit prima întâlnire organizată de Asociaţia Naţională a Infirmierelor, întrevedere ce a avut ca scop planificarea strategică a nou-înfiinţatei organizaţii profesionale.

  30 Iunie 2015
  comentarii

  În special în contextul specific al pieţei muncii, lipsa egalităţii de şanse este recunoscută ca o problemă reală care necesită investiţii semnificative în politicile publice spre normalizarea situaţiei. Acest fenomen s-a propagat în principal din cauza evitării subiectului.

  3 Iunie 2015
  comentarii

  In anul 2013, analizele la nivel local arătau numărul mare de posturi ocupate de personal necalificat în cadrul furnizorilor publici şi privaţi din domeniul sănătăţii. Astfel, la DGASPC Iaşi erau 183 posturi necesare, ocupate de 133 infirmiere necalificate; Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău avea 253 infirmiere angajate, din care 198 calificate, iar necesarul de posturi era de 436; Direcţia de Sănătate Publică Harghita raporta 359 infirmiere angajate în unităţile spitaliceşti, acestea fiind nevoite să acopere un număr de 1810 paturi. Acest raport de 0,2 infirmiere per pat se regăseşte şi la nivel naţional, în condiţiile în care media europeană este de 1/1.

  29 Mai 2015
  comentarii
  O nouă serie de îngrijitoare de bătrâni și-a început cursurile

  Proiectul „Parteneriat pentru şanse egale pe piaţa muncii” - POSDRU/144/6.3/S/127884 implementat de către Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Socială şi Medicală în parteneriat cu Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare și cu Asociaţia Caritas Catolica Oradea se regăsește la începutul celei de-al treisprezecelea luni de implementare.

  29 Mai 2015
  comentarii

  La sfârșitul lunii mai, pe ziua de 28, Judecătoria Miercurea Ciuc a dispus înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor primei Asociații Naționale a Infirmierelor cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147.

  28 Mai 2015
  comentarii


  Victimele din Nepal au nevoie de donația ta!

  Colectă în toate bisericile catolice în 7 iunie
  Donează direct în birourile Caritas, sau în contul
  deschis de Caritas Alba Iulia:
  Caritas Alba Iulia, CF. 4562770
  RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006

  28 Mai 2015
  comentarii

  La sfârșitul lunii mai a fost finalizată activitatea de recrutare la cursuri de infirmieră desfășurată în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier - O șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”.

  26 Mai 2015
  comentarii

  În luna mai 3 grupe de cursanți au finalizat cursurile de formare profesională în regiunea Centru.

  19 Mai 2015
  comentarii

  Colecta pentru confații noștri din Transcarpatia, din 19 aprilie, organizată în bisericile din Arhidieceza Romano-Catolică de Alba Iulia a fost finalizată, s-au strâns în total 219.899 de lei.

  6 Mai 2015
  comentarii
  De ce mi-am schimbat meseria la 50 de ani?

  Studiile realizate în anul 2014 au arătat că numărul persoanelor neangajate care sunt în afara perioadei de indemnizaţie a crescut progresiv: de la 272.558 în iunie 2012 la 326.103 persoane în iunie 2014. În afara statisticilor oficiale există sute de mii de persoane care încă reprezintă un „grup invizibil”. Acestea nu se află pe lista beneficiarilor de ajutor de șomaj, nici pe piaţa oficială a muncii și rămân în continuare în zona gri sau neagră a pieţei muncii. Pentru aceste persoane, organizațiile neguvernamentale și serviciile publice din domeniul social realizează proiecte și intervenții finanțate de cele mai multe ori din fonduri externe și prea puțin din surse locale.

  Pages